English | German | Russian | Czech

chloride English

Translation chloride in Czech

How do you say chloride in Czech?

chloride English » Czech

chlorid

Examples chloride in Czech examples

How do I translate chloride into Czech?

Simple sentences

Silver chloride is not completely water-soluble.
Chlorid stříbrný není zcela rozpustný ve vodě.

Movie subtitles

They're nothing but H2O with a trace of sodium chloride.
Nejsou nic jiného než H2O. se stopou chloridu sodného.
If I remember rightly, tears are water with a trace of sodium chloride.
Pokud si správně vzpomínám, tak slzy tvoří voda. se špetkou chloridu sodného.
How? Sodium chloride.
Vezme se chlorid sodný.
Oh go to your Scientist, now I want some sodium chloride and I want it quickly!
Běžte za vašimi vědci, potřebuji nějaký chlorid sodný, a potřebuji ho hned!
Sodium chloride.
Chlorid sodný.
For example, the sodium and the sodium chloride both changed the light of the Bunsen burner to yellow.
Například, sodík a chlorid sodný oba změní oheň bunsenova kahanu do žluta.
ADRIC: Uh. Could anyone pass the sodium chloride, please?
Mohli byste prosím vás někdo podat chlorid sodný?
Sodium chloride?
Chlorid sodný?
Chloride isotope.
Při 20 na kilo nereagují.
This reaction could only have been triggered. by the paper's extreme saturation. with distillation of sodium chloride.
Takovou reakci mohl spustit pouze. papír vysoce napuštěný destilátem chloridu sodíku.
Who in Borneo knows what chloride sludge is?
Kdo z Bornea , co je chlórová sedlina?
A little chloride.
Trochu dezinfekce.
That'll be the ethyl chloride.
Dala jsem tam moc ethylchloridu.
Ammonia. Chlorine. Potassium chloride.
Amoniak, chlor, chlorid draselný.

Are you looking for...?