English | German | Russian | Czech

a sice Czech

Meaning a sice meaning

What does a sice mean in Czech?

a sice

namely upřesňuje předchozí výrok  I Karel ve škole slabinu, a sice matematiku.

Are you looking for...?

a | sice