English | German | Russian | Czech

-ař Czech

Meaning -ař meaning

What does -ař mean in Czech?

-ař

přípona mužských podstatných jmen označující vykonávajícího určitou profesi nebo činnost  stolař, pekař, lyžař, ranař

Translation -ař translation

How do I translate -ař from Czech into English?

-ař Czech » English

-er

Synonyms -ař synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as -ař?

-ař Czech » Czech

-ář -íř -ér -ák -or -ník -log -ista -ik -graf -er -ec