English | German | Russian | Czech

-ník Czech

Meaning -ník meaning

What does -ník mean in Czech?

-ník

vytváří činitelské názvy ze sloves a dějových jmen  básník  bojovník  řečník  tanečník  výtržník vytváří konatelské názvy z jiných podstatných jmen # názvy povolání #* #* #* #* # názvy konatelů příležitostných činností #* #* #* #* vytváří názvy prostředků (věcí a předmětů sloužících k nějaké činnosti) od sloves  cedník  dopravník  dotazník  náčrtník  nárazník vytváří názvy nositelů vlastností od přídavných jmen vyjadřujících nějakou vlastnost  bídník  neštastník  nezbedník  odborník vytváří názvy označující osoby od přídavných jmen  důstojník  náčelník  plukovník  strojník vytváří názvy označující rostliny od přídavných jmen  jaterník  fíkovník  kávovník  plicník  skalník

Translation -ník translation

How do I translate -ník from Czech into English?

-ník Czech » English

-er

Synonyms -ník synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as -ník?

-ník Czech » Czech

-íř -ér -ář -ák -or -log -ista -ik -graf -er -ec -ař

Are you looking for...?