English | German | Russian | Czech

-ář Czech

Meaning -ář meaning

What does -ář mean in Czech?

-ář

-or přípona mužských podstatných jmen označující vykonávajícího určitou profesi nebo činnost  farář, kolář, hvězdář, hokynář, žhář přípona analogická k latinské příponě -arium  herbář, skicář, Wikcionář

Translation -ář translation

How do I translate -ář from Czech into English?

-ář Czech » English

-er

Synonyms -ář synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as -ář?

-ář Czech » Czech

-ař -íř -ík -ér -ák -or -ník -log -ista -ik -graf -er -ec