English | German | Russian | Czech

oněmět Czech

Synonyms oněmět synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as oněmět?

oněmět Czech » Czech

ohluchnout být bez sebe

Conjugation oněmět conjugation

How do you conjugate oněmět in Czech?

oněmět · verb

Examples oněmět examples

How do I use oněmět in a sentence?

Movie subtitles

Matko, proč musí Boží pomocníci pátým úderem zvonu oněmět. a přitom spousta lidí potřebu otevřít jim svou duši?
Mother, why must God's helpers be struck dumb by five bells. in the very hours when men in trouble want to talk about their souls?
Chtěla jsem oněmět úžasem.
Yeah, I was gonna hold my breath.
Ale rozhodně nejlepší způsob, jak vyhrát hádku je prostě nechat oponenta oněmět.
But the best way to win an argument is to simply leave your opponent speachless.
Můžu si oněmět koho chci.
I can mute anybody I want.
Muž, který dokáže oněmět tři ženy, očividně dar, za který by spousta mužů platila zlatem.
A man that can reduce three women to silence, clearly has a gift that many men would pay for.
Ještě nikdy jsem ji neviděl takhle oněmět.
I have never seen her speechless before.
jste někdy viděla oněmět chlapa následkem šoku z bombardování?
Have you ever seen a man go mute with shell shock?
Možná bych mohl oněmět hrůzou.
How can I not say anything?
Můžu taky ohluchnout a oněmět?
Could I go deaf or mute?

Are you looking for...?