English | German | Russian | Czech

Nara Czech

Translation Nara translation

How do I translate Nara from Czech into English?

Nara Czech » English

Nara Nara River

Examples Nara examples

How do I use Nara in a sentence?

Simple sentences

Nara je velmi staré město.
Nara is a very old city.

Movie subtitles

Mocí zářícího Loc-Nara v dlani tvého idolu, ti přikazuji přijít, Ullateku!
By the powers of the glowing Loc-Nar in your idol's hand - - I demand you come forth. Ullatec!
Kdo se zmocní Loc-Nara, ho Ardovi.
Whoever gets the Loc-Nar will return it to Ard.
Nara.
Nara.
Vy jste poručík Nara, viďte?
You're Lt Nara, aren't you?
Hotobashiru atsui pathos de pokud ztratíš víru ve své vzpomínky. Omoide wo uragiru nara.krutý anděl vstoupí do tvé duše.
When you deny your memory with your spurting and burning pathos.
Omoide wo uragiru nara.krutý anděl vstoupí do tvé duše. Kono sora wo daite kagayaku.
The Second Intelligence Division reports that they have taken the Second Child into custody.
Je nespočet zvonků ve velkém městě Nara.
There are countless bells in the great Nara city.
Jak víte, že pocházím z města Nara.
How you know I am from Nara?
Dítě z rodiny Nara.
Oh, the small of the Nara family.
Aha, Nara Shikamaru a Akimichi Chouji.
Shikamaru Nara and Choji Akimichi.
Strýček žijící v Nara, černá ovce rodiny.
My uncle from Nara, the black sheep of the family.
Strýček vypadal smutně. Ale vzal si svůj kufřík a vyrazil zpátky do Nara.
Uncle seemed a bit sad. but he took his little suitcase and went back to Nara.
Do Nara a Aomori.
To Nara and Aomori.
Myslím, že Nara musela mít pravdu o léčivých vlastnostech těch hub.
I think Narra must have been right about the medicinal properties of the fungus.

Nara English

Translation Nara in Czech

How do you say Nara in Czech?

Nara English » Czech

Nara

Examples Nara in Czech examples

How do I translate Nara into Czech?

Simple sentences

Nara is a very old city.
Nara je velmi staré město.

Movie subtitles

He did say something about work, about Lt Nara, but it wasn't serious.
Říkal něco o práci, o poručíkovi Naře, ale nebylo to nic vážného.
Nara.
Nara.
You're Lt Nara, aren't you?
Vy jste poručík Nara, viďte?
Lt Nara.
Poručíku Naro.
Omoide wo uragiru nara.the cruel angel will enter the window of your soul.
A ještě něco. Pěstoval jsem melouny.
There are countless bells in the great Nara city.
Je nespočet zvonků ve velkém městě Nara.
How you know I am from Nara?
Jak víte, že pocházím z města Nara.
Oh, the small of the Nara family.
Dítě z rodiny Nara.
Shikamaru Nara and Choji Akimichi.
Aha, Nara Shikamaru a Akimichi Chouji.
Nara check shini ikou, here we, here we go ya'll!
Tak pojďme se podívat Tady, je to tady.
These drills are the result of the unfortunate kidnapping and murder of a young student in Nara City, last November.
Tyto nácviky jsou výsledkem smutného případu únosu a vraždy mladého studenta v Naře, minulý listopad.
My uncle from Nara, the black sheep of the family.
Strýček žijící v Nara, černá ovce rodiny.
Isn't it about time you told him to go home to Nara?
Není na čase poslat ho zpátky?
Uncle seemed a bit sad. but he took his little suitcase and went back to Nara.
Strýček vypadal smutně. Ale vzal si svůj kufřík a vyrazil zpátky do Nara.

Are you looking for...?