English | German | Russian | Czech

chlorečnan sodný Czech

Translation chlorečnan sodný translation

How do I translate chlorečnan sodný from Czech into English?

chlorečnan sodný Czech » English

sodium chlorate

Examples chlorečnan sodný examples

How do I use chlorečnan sodný in a sentence?

Movie subtitles

Hydrogenuhličitan sodný!
Sodium bicarbonate!
Pentotal sodný, sérum pravdy.
Sodium Pentothal - the truth serum.
Vezme se chlorid sodný.
How? Sodium chloride.
Běžte za vašimi vědci, potřebuji nějaký chlorid sodný, a potřebuji ho hned!
Oh go to your Scientist, now I want some sodium chloride and I want it quickly!
Alignát sodný.
No, sodium alginate.
Chlorid sodný.
Sodium chloride.
Glutaman sodný a kyselinu askorbovou.
Monosodium glutamate and ascorbic acid.
Například, sodík a chlorid sodný oba změní oheň bunsenova kahanu do žluta.
For example, the sodium and the sodium chloride both changed the light of the Bunsen burner to yellow.
Sodný odpařovač vody v pořádku.
Water bicarb evaporator reading A-OK.
Doufám, že nitrožilní dextróza a chlorid sodný je udrží, dokud se k nim nedostaneme.
I'm hoping the intravenous dextrose and saline will hold them until we get to them.
Pentathol sodný. jsme z toho venku.
Sodium pentathol - we're out of it.
Pentobarbital sodný.
It's pentabarbital of sodium.
Můj bože, Violet, to byl dusičnan sodný.
My God, Violet, that's silver nitrate.
Mohli byste prosím vás někdo podat chlorid sodný?
ADRIC: Uh. Could anyone pass the sodium chloride, please?

Are you looking for...?