English | German | Russian | Czech

Czech defining dictionary

What does anténa mean in Czech?

anténa

antenna, aerial zařízení sloužící k přijímání nebo vysílání elektromagnetických vln

Czech–English translation dictionary

How do I translate anténa from Czech?

anténa Czech » English

antenna aerial antennae

Anténa Czech » English

antenna aerial Antenna

Czech grammar

How do you inflect or conjugate anténa in Czech?

anténa · noun

+
++

Czech–English sentence database

How do I use anténa in a sentence?

Movie subtitles

Sem ještě patří anténa, viď strejdo?
An antenna's missing here, right uncle?
Pane Bureši, že sem bude ještě patřit anténa?
Mr. Bures, an antenna's missing here, am I right?
Je anténa vysunutá?
Antenna up?
Kufr pojme hodně zavazadel, Rezerva, a anténa od rádia.
The truck holds a lot of luggage, the spare, and the radio aerial.
Anténa je pokrytá ledem.
My antenna must be iced.
Asi se utrhla anténa.
Antenna must have been carried away.
Tady je anténa.
Here's the antenna.
A jak tak koukám, tak v prvním patre byla tak divne naraficená anténa, že kdybysme vyskocili, jo, tak bysme si urízli, no samo, rozrízli nohu.
As I looked, I saw an antenna jutting strangely out of a first-floor window. If we'd jumped out, we certainly would have cut off our - We surely would have cut open a leg.
Je to nějaká anténa.
It's some kind of an aerial.
Anténa, stisknutím mluvíte, puštěním přijímáte.
Aerial, press to speak, release to receive.
Safra. anténa!
What? Oh, the antenna.
Napřed poklice, teď anténa!
First the hubcaps, now my radio antenna.
Anténa byla zničena při pokusu o návrat.
The antenna was destroyed in the re-entry attempt.
Anténa je poškozená, rádiové spojení není možné.
The antenna's damaged. No hope of radio contact.

Are you looking for...?