English | German | Russian | Czech

a přeci Czech

Meaning a přeci meaning

What does a přeci mean in Czech?

a přeci

(nespisovně) přesto  Nebyl tam, a přeci všechno .

Are you looking for...?

a | přeci