English | German | Russian | Czech

Klasická japonština Czech

Translation Klasická japonština translation

How do I translate Klasická japonština from Czech into English?

Klasická japonština Czech » English

Late Old Japanese

Grammar Klasická japonština grammar

What are the grammatical properties of Klasická japonština in Czech?

klasický + japonština · adjective + noun

++

Examples Klasická japonština examples

How do I use Klasická japonština in a sentence?

Simple sentences

Francouzština mnohem víc samohlásek než japonština.
French has many more vowels than Japanese.
Náš mateřský jazyk je japonština.
Our native language is Japanese.
Japonština je mateřština.
Japanese is my mother tongue.

Are you looking for...?