English | German | Russian | Czech

-tel Czech

Meaning -tel meaning

What does -tel mean in Czech?

-tel

vytváří činitelské názvy ze sloves a dějových jmen  majitel  narušovatel  spotřebitel  učitel

Are you looking for...?