English | German | Russian | Czech

-ický Czech

Meaning -ický meaning

What does -ický mean in Czech?

-ický

charakterizuje následující podstatné jméno první částí slovního spojení  americký sen  kosmický koráb

Translation -ický translation

How do I translate -ický from Czech into English?

-ický Czech » English

-ish -ic

Are you looking for...?

-ics | -ic