English | German | Russian | Czech

-an Czech

Meaning -an meaning

What does -an mean in Czech?

-an

slouží k pojmenování obyvatel podle místa pobytu  Amerika - Američan  Praha - Pražan  vesnice - vesničan  kraj - krajan  ostrov - ostrovan slouží k substantivizaci přídavných jmen  prachový - prašan chem. určuje název soli kyslíkaté anorganické kyseliny se šestimocným centrálním chemickým prvkem (odvozeno od názvu kyseliny se zakončením -ová).  síran sodný  thiosíran sodný  selenan sodný # určuje název soli jiné kyseliny se zakončením -ová (obvykle organické). #* # určuje název nasyceného uhlovodíku (alifatického i (poly-)cyklického) #* #* #* #* #* #* # určuje název sloučeniny nekovu s vodíkem. #* #* slouží k dodání expresivního nádechu substantivům  buran  křupan  hošan  divan  otoman  kaplan  zeman -->

Translation -an translation

How do I translate -an from Czech into English?

-an Czech » English

-er

Synonyms -an synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as -an?

-an Czech » Czech

-ák -ec