English | German | Russian | Czech

tis Czech

Meaning tis meaning

What does tis mean in Czech?

tis

yew jehličnatý strom nebo keř z čeledi tisovitých

Translation tis translation

How do I translate tis from Czech into English?

tis Czech » English

yew yew tree

Inflection tis inflection

How do you inflect tis in Czech?

tis · noun

+
++

Examples tis examples

How do I use tis in a sentence?

Movie subtitles

Deset tis.!
Ten thou-!
Dvac. Dvacet tis.
Twenty thous.
Dva tis.?
Two thou.?
Sto tis.
One hundred thou.
Velvet Miss 20. tis. Byla modelkou v Paříži.
Velvet Miss Sophisticate did 20. Used to be a Paris model.
Chtějí zpět své peníze. 80 tis. 80,000.
And Bateman wants his down payment back. They all do. That's 80,000, Charlie.
Nemůžeme přeci jenom tak vymontovat motor z auta za 100tis marek.
We can't just go in and steal an engine from a 100.000 car.
Dali jsme dohromady 10 tis. Chtěl jsem si koupit auto, ale nějaké si vezmu odsud.
We got money for a car, but I'll fix this unk.
Tis to řekl.
You told her.
Stojí 15 000 liber. (560 tis. ) A zadní okno?
James? - Yeah? That's not a light, that's a collapsed sun, isn't it?
Přijdu z 22 tis., a zaplatím vám.
I can raise the money.
Budeš mít ženu 5 dětí,200tis.za rok. a to je celý tvůj život.
You got a wife by then,.5 kids, 200K a year, and that's it, that's the whole show.
Důstojník s platovým zařazením GS-15- dostane odhadem asi 75tis.za rok?
A GS-15 pay grade officer, yours truly, I rake in about, what, 75 grand a year?
Stovky, tisíce, 10 tis. nebo dokonce 100 tis..
A hundred, or thousands, or tens of thousands, maybe even 100,000.