English | German | Russian | Czech

třináctiúhelník Czech

Meaning třináctiúhelník meaning

What does třináctiúhelník mean in Czech?

třináctiúhelník

geometrický útvar mající třináct úhlů, třináct vrcholů a třináct stran

Are you looking for...?