English | German | Russian | Czech

kutil Czech

Translation kutil translation

How do I translate kutil from Czech into English?

kutil Czech » English

handyman toolman factotum

Synonyms kutil synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as kutil?

kutil Czech » Czech

údržbář všeumělec všeuměl

Inflection kutil inflection

How do you inflect kutil in Czech?

kutil · noun

+
++

Examples kutil examples

How do I use kutil in a sentence?

Movie subtitles

To je ale kutil.
A do-it-yourself type of thing.
Kutil-mechanik?
Popular Mechanics?
Jaké? - Budu kutil.
What now?
Kutil?
Handyman.
Jsem přece domácí kutil.
I'm the DIY expert.
Je tohle lepší než Kutil Tim?
Is this better than Mister Ed?
No, jestli to není ten notoricky známý kapitán Sisko. A jeho přítel Kutil.
Well, if it isn't the notorious Captain Sisko and his friend the Tinkerer.
Dobrý den, jsem Kutil Bob.
Hi, there, I'm Bargain Bob.
Kutil, udržoval zahradu, staral se o vnoučata.
DIY, gardening, minding his grandchildren.
Nezdá se mi, že by ten kutil hned tak zmizel.
You know, that handyman guy sure does seem to hang around here a lot.
Páni, připadám si přesně jako Tim Allen (kutil Tim).
Oh, boy, I feel just like Tim Allen.
Domácí kutil.
Bob Villa.
Jsi kutil k pohledání.
You're a handy guy to have around.
Náš vrah je kutil, staví repliky mučících strojů ze středověku.
The killer's building, copying medieval torture machines.

Are you looking for...?