English | German | Russian | Czech

flokulační nádrž Czech

Translation flokulační nádrž translation

How do I translate flokulační nádrž from Czech into English?

flokulační nádrž Czech » English

flocculation basin

Examples flokulační nádrž examples

How do I use flokulační nádrž in a sentence?

Movie subtitles

To je nádrž na dešťovou vodu.
It's a tank to gather the rainwater.
Co ta nádrž?
What about the tank?
Pavle Ivanoviči, zdá se, že je poškozena nádrž s kyslíkem!
Pavel lvanovitch! - lt seems the oxygen tank is damaged!
Koupili si u plnou nádrž.
Just had a police car.
ti nepřeteče nádrž.
Don't overflow your tank.
Jen co se opraví nádrž.
Yes, just as soon as I get that tank fixed.
Natankuju plnou nádrž a můžete hned odjet.
I'll fill it up with gas and you can drive it out right now.
Vybudovali tu i nouzovou vodní nádrž, pane.
They built an emergency water tank there too, sir.
Tak jsem vám postavil nádrž na vodu.
Got your water tank up.
Štěstí, že jsme postavili tu nádrž.
Lucky we built this tank.
Stavím vzadu nádrž.
I'm building a cistern out back.
Nádrž trochu prosakuje, ale stěny se pak rozšíří a uzavřou spoje.
The tanks'll leak some at first. until the boards begin to swell and close the seams.
je nádrž plná?
Tank full yet?
Nebyla nádrž plná, když jsi ráno jela do Brewsteru?
I filled it myself yesterday. Wasn't it full when you drove to Brewster this morning?

News and current affairs

Zjistil ovsem, že materiální statky a hodnoty Západu zaplavují Východ a tuto nádrž znečisťují.
What he discovered, however, was that Western material goods and values were flooding the East and polluting that reservoir.
Kdykoli natankujete plnou nádrž svého úsporného evropského auta či amerického terénního vozu, zaplatíte tolik, kolik si ruský učitel vydělá za měsíc.
Whenever you fill up your European compact car's gas tank, or that of your American SUV, you pay as much as a Russian schoolteacher earns in a month.

Are you looking for...?