English | German | Russian | Czech

archivace Czech

Translations Czech–English translation dictionary

How do I translate archivace from Czech?

archivace Czech » English

archiving

Grammar Czech grammar

How do you inflect or conjugate archivace in Czech?

archivace · noun

+
++

Sentences Czech–English sentence database

How do I use archivace in a sentence?

Movie subtitles

Naše kancelář v současnosti aktualizuje systém archivace případů.
Uh, well, our office is currently updating its case filing system.
Willow, to je začátek archivace naší knihovny.
It's essential we begin to archive the library.
Archivace je hotová, pane Hansone.
The filing is done, Mr. Hanson.
Archivace je hotová, pane Griffine.
The filing is done, Mr. Griffin.
Archivace sekerky.
Tabling the ax.
Prohledal jsem výpisy Georgeovy kreditní karty, prozkoumal jsem korporační archivace, jeho leasingy.
No, no, I, uh, scanned. George's credit card statements, I examined corporate filings, his automobile leases.
Archivace se neustále zlepšuje, takže způsob jakým věci ztrácíme se změní a způsob jakým věci objevujeme musíme vynalézt, abychom to změnily.
Archaeology always improves, so as the way that we lose things change, the way that we invent to find them changes.
Administrativa a archivace. - Archivace?
Admin and filing.
Administrativa a archivace. - Archivace?
Admin and filing.
Archivace je standardní protokol.
Archiving is a standard protocol.

Are you looking for...?