English | German | Russian | Czech

aminokyselina Czech

Definitions Czech defining dictionary

What does aminokyselina mean in Czech?

aminokyselina

amino acid chem. molekula obsahující karboxylovou a aminovou funkční skupinu

Translations Czech–English translation dictionary

How do I translate aminokyselina from Czech?

aminokyselina Czech » English

amino acid

Grammar Czech grammar

How do you inflect or conjugate aminokyselina in Czech?

aminokyselina · noun

+
++

Sentences Czech–English sentence database

How do I use aminokyselina in a sentence?

Movie subtitles

Tato aminokyselina se by tvořila v krevním oběhu na obranu proti toxinu.
This amino acid has been formed as a result of the breakdown of the toxin in her bloodstream.
Jak sis mohl třeba jen na chvíli myslet, že moje oblíbená aminokyselina je Glutamin?
How could you, for a moment, think that my favorite amino acid is Glutamine?
Dobře, tryptophan je aminokyselina a je úplně všude.
Well, tryptophan is an amino acid and it's everywhere.
Zde je ukázka s dvěma různými aminokyselinami to je glycín, nejjednodušší aminokyselina, a prolín, to je další taková.
And here's an example with two different amino acids in it - glycine, which is the simplest amino acid, and proline, which is another one.
Ta záhadná aminokyselina ve vlasech a kůži Isabely?
The mystery amino acid in Isabel Wilde's scalp and hair?
Co to je? - Aminokyselina obsažená v pavoučím jedu.
It's an amino acid found in spider venom.
Aminokyselina je neškodně vstřebána do těla.
The amino acid is absorbed harmlessly into the body.
Tento blog o body-buildingu říká, že je aminokyselina, která rychlostí rakoviny šíří růstový hormon.
Yeah. This body building blog says there's an amino acid that skyrockets the release of growth hormones.
Ne, ne, ne. Je to jen glutamát sodný, je to sůl, krystalická aminokyselina.
No, no, no, it's Monosodium Glutamate, it's a salt, an amino acid crystallize.

Are you looking for...?