English | German | Russian | Czech
ama | paka | aba | ada

aka English

Translation aka in Czech

How do you say aka in Czech?

aka English » Czech

též známý jako alias

Examples aka in Czech examples

How do I translate aka into Czech?

Movie subtitles

Jean Martin, aka Little Jeannot, still active, was an unlucky guy.
Jean Martin, zvaný Little Jeannot, stále aktivní, byl smolař.
Animal lover Crayley aka Jackson Shelton, who gave the pistol to his father in the bank.
Milovník zvířat Crayley neboli Jackson Shelton, který dal v bance vašemu otci pistoli.
Jesus Maria Moran. aka Tepepa.
Jesús Maria Morán, zvanej Tepepa.
Jesus Maria Moran, aka Tepepa.
Jesús María Moran, Tepepa.
Jesus Maria Moran, aka Tepepa.
Jesús Maria Morán zvaný Tepepa.
The second squadron was based at Aka and Kerama Islands.
Druhá letka byla založena v Aka a Kerama Islands.
AKA nothing.
Žádná.
CONFIDENTIALLY YOURS aka finally, SUNDAY!
KONEČNĚ NEDĚLE!
The guy you dropped is Bunker Weiss the big one is War Child, AKA Lupton Pitman.
Ten, co jsi ho sejmul, se jmenuje Bunker Weiss, ten velkej je Válečný dítě, AKA Lupton Pitman.
It's a copy of a subpoena. addressed to a Mr. Theodore Victor aka Victor Racine. stating that the aforementioned Mr. Racine must appear in a.
Je to kopie předvolání k soudu. adresovaná panu Theodorovi Victorovi aneb Victorovi Racinemu. sdělující, že se výše uvedený pan Racine dostavit k.
AKA Jesus H. Flynt, esquire.
Jako Ježíš H. Flynt, Jeho milost.
Kareem Said aka Goodson Truman.
Kareem Said neboli Goodson Truman.
Victor Zokas, aka.
Victor Zokas, alias.
Our dead man's name is Angelo Bellini, aka Angie the Animal.
Náš mrtvý muž se jmenuje Angelo Bellini, alias Angie Zvíře.