English | German | Russian | Czech

adelina Czech

Examples adelina examples

How do I use adelina in a sentence?

Movie subtitles

Adelina bude chovat! Bude chovat! Ona bude chovat!
She's expecting!
Adelina Sbarattiová.
Adelina Sbaratti. I'm here.
Jsi Adelina z Furcella.
You're Adelina from Forcella. - Ofcourse, you're Fragulella.
Krasavice! Adelina se vrátila!
You look wonderful!
Určitě Adelina.
Adelina, I bet.
Adelina je chytrá žena, víš?
Adelina's a smart woman, you know?
Nebudu jíst nic, co uvařila Adelina.
I'm not eating anything Adelina cooked.
Adelina, moje hospodyně, je skvělá kuchařka, jenomže když dojde na uklízení. prosím.
And I'm satisfying you. - Adelina, my housekeeper, is a great cook, but when it comes to tidying up.
Když Adelina uklidí, tak potom nemůžu nic najít. Tady je.
When AdeIina tidies up I can't find anything.
Adelina o tobě mluví s uznáním.
Adelina speaks highly of you.
Aha, no to je Adelina and Tinina hrůzostrašná šéfová.
Yeah, no, it's Adele and Tina's creepy boss. They met at the studio secretly.
Adelina byla jeho múza.
In the 1970s, he was a fashion photographer.
Adelina říká, že Jack je na lovu.
They started hoarding.
Je v tobě něco z Adelina ducha.
Something of Adele's spirit is in you.

Are you looking for...?