English | German | Russian | Czech

aczkolwiek Czech

Meaning aczkolwiek meaning

What does aczkolwiek mean in Czech?

aczkolwiek

ačkoliv, ačkoli, , i když, přestože, třebaže, jakkoliv, třeba