English | German | Russian | Czech

abjurace Czech

Meaning abjurace meaning

What does abjurace mean in Czech?

abjurace

abjuration veřejné zřeknutí se (zejména názorů, učení, víry) kanpr. zřeknutí se hereze

Synonyms abjurace synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as abjurace?

abjurace Czech » Czech

právo křivá přísaha

Are you looking for...?