English | German | Russian | Czech

abakus Czech

Meaning abakus meaning

What does abakus mean in Czech?

abakus

abacus starověká početní tabulka abacus desková část hlavice sloupu antický ozdobný stolek credence table stolek na bohoslužebné předměty v kostele

Translation abakus translation

How do I translate abakus from Czech into English?

abakus Czech » English

abacus calculating frame calculating buffet

Synonyms abakus synonyms

What other words in Czech have the same or similar meaning as abakus?

abakus Czech » Czech

nadhlavnice počitadlo nadhlavice abak

Are you looking for...?