English | German | Russian | Czech

IO Czech

Meaning IO meaning

What does IO mean in Czech?

IO

integrovaný obvod

Io

jméno měsíce planety Jupiter  Na měsíci Io jsou stovky aktivních sopek.

Translation IO translation

How do I translate IO from Czech into English?

Io Czech » English

Io

Examples IO examples

How do I use IO in a sentence?

Movie subtitles

Řekni: Nic mi nedala, io cizí dítě přišla!
Say that I didn't give you your own child and that I let him steal this one!
Discovery je přitahována směrem k Io.
Discovery's being pulled towards Io.
Za jak dlouho narazí do Io?
How long before it impacts on Io?
Zřejmě zjistíme víc, se přiblížíme k Io.
We'll probably find more of it when we get close to Io.
Nastal čas, abychom se dostali na oběžnou dráhu kolem Io, kde se nachází Discovery.
The time has come to put ourselves in an orbit around Io which is where the Discovery is.
Jestli vše dobře dopadne, octneme se v oběžné dráze Io.
If all goes well, we'll wind up in a gentle orbit around Io.
Pošleme do toho 250 m dlouhého vraku, co se vznáší nad Io, pár lidí, a uvidíme, -li se zachránit, než opustí oběžnou dráhu.
We're going to send a boarding party over to climb inside this. 800-foot-Iong shipwreck floating over Io. to see if she can be rescued before her orbit gives out.
Řídící systém by se dal ovládat ručně, abychom vytáhli Discovery ze slábnoucího vlivu Io.
The drive system could be operated manually so we were able to pull Discovery away from its decaying orbit around Io.
Musím přiznat, že čím jsme dál od Io, tím jsem šťastnější.
I must say, the farther away I get from Io the happier I am.
Faccio io.
Faccio io.
Ora rimedio io, piano piano.
Ora rimedio io, piano piano.
Tu credi che io possa portare da sola tutti questibagagli? Mamma.
Tu credi che io possa portare da sola tutti questibagagli?
Zdroje blízké prezidentovi tvrdí že pronese důležitý projev na Nový rok ze skokové základny Io.
Sources have hinted that he'll give a major policy speech New Year's Day from the jump point on Io.
Zprávy naznačují, že viceprezident onemocněl virovou infekcí a hodlá se připojit k delegaci při návratu z Io.
The vice president is suffering from a viral infection and will join the tour as it returns from Io.

Io English

Translation IO in Czech

How do you say IO in Czech?

Io English » Czech

Io

Examples IO in Czech examples

How do I translate IO into Czech?

Movie subtitles

Ci devo pensare io? Spencer, I've thought about it I've made up my mind.
Spencere, přemýšlela jsem o tom.
I knew that presently. you would find some way to restore yourself. and, Io, you have, and all is well again.
Věděl jsem, že brzy. najdete nějaký způsob jak to zvrátit. a, vidíte, všechno je zase v pořádku.
Io love Princess Cristina and she loves me.
Miluji princeznu Cristinu a ona miluje .
Discovery's being pulled towards Io.
Discovery je přitahována směrem k Io.
How long before it impacts on Io?
Za jak dlouho narazí do Io?
We'll probably find more of it when we get close to Io.
Zřejmě zjistíme víc, se přiblížíme k Io.
The time has come to put ourselves in an orbit around Io which is where the Discovery is.
Nastal čas, abychom se dostali na oběžnou dráhu kolem Io, kde se nachází Discovery.
If all goes well, we'll wind up in a gentle orbit around Io.
Jestli vše dobře dopadne, octneme se v oběžné dráze Io.
We're going to send a boarding party over to climb inside this. 800-foot-Iong shipwreck floating over Io. to see if she can be rescued before her orbit gives out.
Pošleme do toho 250 m dlouhého vraku, co se vznáší nad Io, pár lidí, a uvidíme, -li se zachránit, než opustí oběžnou dráhu.
The drive system could be operated manually so we were able to pull Discovery away from its decaying orbit around Io.
Řídící systém by se dal ovládat ručně, abychom vytáhli Discovery ze slábnoucího vlivu Io.
I must say, the farther away I get from Io the happier I am.
Musím přiznat, že čím jsme dál od Io, tím jsem šťastnější.
Faccio io.
Faccio io.
Ora rimedio io, piano piano.
Ora rimedio io, piano piano.
Tu credi che io possa portare da sola tutti questibagagli?
Tu credi che io possa portare da sola tutti questibagagli? Mamma.