English | German | Russian | Czech

Adenský záliv Czech

Meaning Adenský záliv meaning

What does Adenský záliv mean in Czech?

Adenský záliv

Gulf of Aden záliv Indického oceánu mezi Jemenem a Somálskem

Translation Adenský záliv translation

How do I translate Adenský záliv from Czech into English?

Adenský záliv Czech » English

Gulf of Aden

Examples Adenský záliv examples

How do I use Adenský záliv in a sentence?

Movie subtitles

Tokijský záliv.
Tokyo Bay.
Říkal, že náš cíl je Tokijský záliv.
He said our mission was Tokyo Bay.
Tokijský záliv?
Tokyo Bay?
S výhledem na záliv.
Facing outside to the gulf.
Ne, madam, to je záliv.
No, ma'am, that's the gulf.
Jaký záliv?
What gulf?
Záliv nedorozumění mezi námi dvěma.
The gulf of misunderstanding between you and me.
Překročme ten záliv nedorozumění.
No more gulfs between you and I.
Záliv Bodega.
Bodega Bay.
Mohla byste si půjčit člun a vzít to přes záliv k jejich molu.
Well, you could get yourself a boat and cut right across the bay to their dock.
Nelíbí se vám záliv Bodega?
Don't you like Bodega Bay?
Mám záliv rád.
Isn't that a reason?
Soustřeďují se na záliv Bodega, ale hlášeny jsou méně rozsáhlé útoky na Sebastopol a Santa Rosu.
Bodega Bay seems to be the center, though there are reports of minor attacks on Sebastopol and a few on Santa Rosa.
Záliv Bodega byl uzavřen.
Bodega Bay has been cordoned off by roadblocks.

News and current affairs

Kdyby Mexický záliv ohrožovala velká ropná skvrna od Haiti, nechtěli bychom, aby se jejímu šíření snažily zabránit nejlepší technologie (a ne jen ty, které jsou dostupné na Haiti)?
If a major oil spill in Haiti were threatening the Gulf of Mexico, wouldn't we want the best technology (and not just the technology available in Haiti) to try to contain it?

Are you looking for...?