English | German | Russian | Czech

AAC Czech

Translation AAC translation

How do I translate AAC from Czech into English?

AAC Czech » English

Advanced Audio Coding

aac English

Examples AAC in Czech examples

How do I translate AAC into Czech?

Movie subtitles

There is, according to tradition, AAC.
To by bylo nezvyklé, pane.
Hence, AAC.
Tudy, pane.
Yes, AAC.
Ano pane.
You could say, AAC.
Někomu se tak může zdát.
And, I understand. We do not want to rush anything, right? So is AAC.
Aha, nechtěli jste se do ničeho hrnout.
There is something if you enable, AAC?
Je zde jedna věc, dovolíte-li, pane.
Dr. Mortimer stopped last night in Haundstut and told us the good news, AAC, the new lord of the manor is arrived safely from the colonies.
Dr Mortimer se včera večer zastavil, aby nám sdělil dobrou zprávu. Že nový pán bezpečně dorazil z kolonie.
Can you suggest condolences, AAC?
Chci vám vyslovit upřímnou soustrast, pane.
I do not think AAC.
Myslím, že ne, pane.
Old clothes that you left, I I give them to charity, AAC?
A ty staré věci, co jste dal bokem, mohu je dát charitě, pane?
Thanks, AAC.
Děkuji, pane.
There is something AAC.
Něco vám musím říci, pane.
Can I remind you, AAC, that in this country a gentleman not sneak in the dark, ordering his secret meetings the sister of another gentleman.
Mohu vám připomenout, pane, že v této zemi gentleman nechodí šmírovat v noci a neschází se potají se sestrou jiného gentlemana!
It's true, AAC, but this is a family question and I will be grateful if you do not interfere.
To se tedy nezotavila, pane! Ale to je osobní rodinná záležitost a bych byl vděčen, kdybyste se nestaral!