English | German | Russian | Czech

80metrový Czech

Meaning 80metrový meaning

What does 80metrový mean in Czech?

80metrový

mající délku (výšku, šířku, hloubku) osmdesát metrů mající rozlohu osmdesát metrů čtverečních