English | German | Russian | Czech

71stránkový Czech

Meaning 71stránkový meaning

What does 71stránkový mean in Czech?

71stránkový

mající rozsah sedmdesát jedna (jednasedmdesát) stránek