English | German | Russian | Czech

65letý Czech

Meaning 65letý meaning

What does 65letý mean in Czech?

65letý

mající věk šedesát pět (pětašedesát) roků trvající šedesát pět roků  Strýček žil 65letý život a měl tři děti.