English | German | Russian | Czech

60letý Czech

Meaning 60letý meaning

What does 60letý mean in Czech?

60letý

mající věk šedesát roků trvající šedesát roků