English | German | Russian | Czech
at | BT | bet | AB

5T Czech

Meaning 5T meaning

What does 5T mean in Czech?

5T

med. teplo, tekutiny, ticho, tišení bolesti, transport (obecné zásady poskytnutí laické první pomoci)  Dejte mi 5T nebo umřu.