English | German | Russian | Czech

5T Czech

Meaning 5T meaning

What does 5T mean in Czech?

5T

med. teplo, tekutiny, ticho, tišení bolesti, transport (obecné zásady poskytnutí laické první pomoci)  Dejte mi 5T nebo umřu.