English | German | Russian | Czech

58letý Czech

Meaning 58letý meaning

What does 58letý mean in Czech?

58letý

mající věk padesát osm (osmapadesát) roků trvající padesát osm roků  Listonoška doručila balík s bombou s 58letým zpožděním a bomba pořád fungovala.