English | German | Russian | Czech

50letý Czech

Meaning 50letý meaning

What does 50letý mean in Czech?

50letý

mající věk padesát roků trvající padesát roků  Listonoš dorazil s 50letým zpožděním.