English | German | Russian | Czech

42procentní Czech

Meaning 42procentní meaning

What does 42procentní mean in Czech?

42procentní

rozsahem odpovídající čtyřiceti dvěma (dvaačtyřiceti) procentům