English | German | Russian | Czech

38letý Czech

Meaning 38letý meaning

What does 38letý mean in Czech?

38letý

mající věk třicet osm (osmatřicet) roků trvající třicet osm roků