English | German | Russian | Czech

37letý Czech

Meaning 37letý meaning

What does 37letý mean in Czech?

37letý

mající věk třicet sedm (sedmatřicet) roků trvající třicet sedm roků