English | German | Russian | Czech

24letý Czech

Meaning 24letý meaning

What does 24letý mean in Czech?

24letý

mající věk dvacet čtyři (čtyřiadvacet) roků trvající dvacet čtyři roků