English | German | Russian | Czech

23letý Czech

Meaning 23letý meaning

What does 23letý mean in Czech?

23letý

mající věk dvacet tři (třiadvacet) roků trvající dvacet tři roků  Mám 23leté brnění ruky.