English | German | Russian | Czech

22letý Czech

Meaning 22letý meaning

What does 22letý mean in Czech?

22letý

mající věk dvacet dva (dvaadvacet) roků trvající dvacet dva roků