English | German | Russian | Czech

15procentní Czech

Meaning 15procentní meaning

What does 15procentní mean in Czech?

15procentní

rozsahem odpovídající patnácti procentům