English | German | Russian | Czech

102letý Czech

Meaning 102letý meaning

What does 102letý mean in Czech?

102letý

mající věk sto dva roky trvající sto dva roky, sto dvě léta