English | German | Russian | Czech
DL | abl | all | aol

-yl Czech

Meaning -yl meaning

What does -yl mean in Czech?

-yl

chem. přípona podstatných jmen označující jednovazný radikál  Methyl je označení radikálu methanu.