English | German | Russian | Czech

-utý Czech

Meaning -utý meaning

What does -utý mean in Czech?

-utý

chem. návrh určování devítimocného chemického prvku ve sloučenině  fluorid iridutý (IrF9)