English | German | Russian | Czech

-ost Czech

Meaning -ost meaning

What does -ost mean in Czech?

-ost

názvy vlastností v nejširším slova smyslu  radost  podobnost  rychlost  opilost děje projevující tyto vlastnosti  pobožnost  výtržnost nositele těchto dějů  společnost  písemnost  slavnost  místnost

Translation -ost translation

How do I translate -ost from Czech into English?

-ost Czech » English

-ness

Are you looking for...?