English | German | Russian | Czech

-ol Czech

Meaning -ol meaning

What does -ol mean in Czech?

-ol

chem. alkohol  Methanol se metabolizuje především v játrech, a to pomocí enzymu alkoholdehydrogenázy na formaldehyd. chem. fenol  Karvakrol charakteristickou štiplavě teplou vůni dobromysli a chuť „jako pizza“. olejovitá látka  Benzol je směs chemických látek, vznikajících při koksování.