English | German | Russian | Czech

-na Czech

Meaning -na meaning

What does -na mean in Czech?

-na

označuje místo, kde se děje to, co popisuje slovo, z něhož je výsledné slovo utvořeno  udírna, hovorna, prodejna, sběrna, herna, kazatelna označuje místa jinak související se základovým slovem  prádelna neproduktivní typ ženských činitelů  drbna, běhna, klepna  Přemyslovna, Ivanovna  kníže -> kněžna