English | German | Russian | Czech

-jedy Czech

Meaning -jedy meaning

What does -jedy mean in Czech?

-jedy

přípona pro tvorbu složenin ve vlastních jménech zeměpisných  Kozojedy, Kotojedy, Mrkvojedy