English | German | Russian | Czech

-itý Czech

Meaning -itý meaning

What does -itý mean in Czech?

-itý

charakterizuje následující podstatné jméno jako mající vlastnosti první části slovního spojení  vrásčitý obličej  letitý dub chem. určuje trojmocný chemický prvek ve sloučenině  oxid železitý  kamenec draselno—chromitý

Are you looking for...?